Solar Electricity Products heeft haar innovatieve plat dak montagesysteem voor zonnepanelen met SolarBear© in de windtunnel getest.Solar Electricity Products is de enige systeemleverancier die windtunneltesten op ware grootte met een volledig zonnepaneel heeft uitgevoerd, zo vertelt Teus Olivierse, directeur van Solar Electricity.

SolarBear is een slimme combinatie van een betonnen zonnepaneel-bevestiging en ballast in één; een innovatief product van de bedrijven Solar Electricity Products en IDenergie, ontwikkeld in samenwerking met Fassaert Beton.

Dit volledig recyclebare product is niet alleen goedkoper dan menig ander product voor een plat dak opstelling, maar geeft ook nog eens een mogelijke halvering van de installatietijd op het dak.

Solar Electricity Products heeft haar innovatieve plat dak montagesysteem voor zonnepanelen met SolarBear© in de windtunnel getest.

Solar Electricity Products is de enige systeemleverancier die windtunneltesten op ware grootte met een volledig zonnepaneel heeft uitgevoerd, zo vertelt Teus Olivierse, directeur van Solar Electricity.

SolarBear is een slimme combinatie van een betonnen zonnepaneel-bevestiging en ballast in één; een innovatief product van de bedrijven Solar Electricity Products en IDenergie, ontwikkeld in samenwerking met Fassaert Beton. Dit volledig recyclebare product is niet alleen goedkoper dan menig ander product voor een plat dak opstelling, maar geeft ook nog eens een mogelijke halvering van de installatietijd op het dak.

De norm NEN-EN 1991 en de NVN7250 geven een duidelijke definitie van de windbelasting en verdeling van windbelasting over het dak op basis van windgebied, gebouwhoogte en dakafmeting. Zo is het effect van de wind op de hoeken van een dak veel groter dan aan de randen en is het effect van de wind op het midden van het dak het minst. Om deze in de norm vastgelegde windverdeling over het dak met een schaalmodel in de windtunnel te verifiëren vond SEP minder relevant. Wel is het volgens Olivierse interessant om de liftkracht op en de frictiekracht van het PV (zonnepaneel) systeem op ware grootte te testen. Hiermee kan de volgens de norm berekende hoeveelheid ballast (het aantal SolarBears op de diverse delen van het dak) verfijnd en bijgesteld worden, zonder dat de veiligheid in het geding komt.

Open Jet Facility

Voor de test heeft Solar Electricity Products gebruik gemaakt van de Open Jet Facility (OJF) van de TU Delft. Met een testsectie van bijna 3 x 3 meter en een windsnelheid van 30 meter per seconde (windkracht 12) is de OJF één van de grootste in haar soort.

Tot het uiterst beproefd

De testopstelling met zonnepaneel en SolarBear is in alle richtingen en bij alle windsnelheden in de OJF getest en tot het uiterste beproefd. Vier weegschalen gaven continue de verticale belasting weer. In de meest ongunstige aanblaasrichting en zonder achterplaat (windschild) ontstaat, zo zegt Olivierse, een opwaartse kracht van maar liefst 1 kN (ruim 100 kg ). De invloed van de optionele achterplaat, maar ook die van een dakrand is bij 30 meter per seconde gigantisch. Zo neemt de opwaartse kracht met de achterplaat in deze situatie met maar liefst 95% af naar slechts 50 N (ruim 5 kg).

Met de resultaten uit de windtunneltest heeft Solar Electricity Products in Broek op Langedijk frictietesten uitgevoerd op meerdere soorten dakbedekking en onder droge en natte omstandigheden. De opwaartse krachten, die in de windtunneltest zijn bepaald, zijn hierbij middels gewichten en katrollen gesimuleerd. De frictie kracht, de kracht die nodig is om het systeem (de SolarBear) te verplaatsen, werd met een unster nauwkeurig bepaald. Het engineering team van Solar Electricity Products heeft alle testresultaten beoordeeld en verwerkt, waarmee de uitgangspunten uit de norm verfijnd zijn en een interactief rekenmodel is ontstaan voor het bepalen van het minimum aantal SolarBears en achterplaten op ieder deel van een dak. Niet te veel, maar zeker niet te weinig aldus Olivierse. Dit rekenmodel is voor de installateur beschikbaar op de website van SEP. Voor complexe situaties kan de installateur contact opnemen met SEP voor een toegesneden advies.

SolarBear maakt deel uit van het productportfolio “totaal PV systemen”. Zonnepanelen van haar strategisch partner CETC-48, een gerenommeerd onderzoek instituut in China, alsmede omvormers van een hoog kwaliteitsniveau levert Solar Electricity desgewenst via haar werkmaatschappij Solar Electricity.

Middels deze werkmaatschappij kan ook het volledige traject van advies tot en met installatie en nazorg worden verzorgd.