Waar het voor ons vanzelfsprekend is om u een gericht advies te geven, gaat dit advies nu een stapje sneller en verder. Het betreffende pand wordt nu door ons gescand aan de hand van Bing Maps, een foto of een tekening en direct ingelezen in het schaduw analyse model.

Dit dynamische model is in eigen beheer door ons ontwikkeld, met ondersteuning door de NHL (Noordelijke Hogeschool Leeuwarden). Met deze nieuwe ontwikkeling zijn daken met schaduw door een dakkapel, schoorsteen of bomen snel te analyseren voor een nog beter advies.