De klant ontzorgen door het aanbieden van een compleet pakket is noodzaak om de duurzame energie doelstellingen te realiseren, maar hoe geef je hier invulling aan.

In alle gevallen moet je datgeen blijven doen waar jezelf goed in bent (jouw eigen core business) en een samenwerking zoeken met andere partijen in de (bouw) keten, bijvoorbeeld door een strategische alliantie of een ketensamenwerking.

Openheid en onderling vertrouwen is dan essentieel voor een goede en langdurige samenwerking.

Zoekt je een dergelijke samenwerking? Wij denken hierover met je mee!

Meer info