Met ruim 625 aanmeldingen is de collectieve actie NHZ op Schagen een groot succes. De samenwerking tussen de regionale bedrijven is een goed antwoord op de uitrol van duurzaamheid en lokale werkgelegenheid.